Aktívna účasť

Abstrakt môžete prihlásiť online do 30. septembra 2019.

Texty abstraktov neprechádzajú odbornou ani jazykovou korektúrou, za obsahovú aj formálnu stránku abstraktu je zodpovedný autor.