Kontakt na organizátorov

Sekretariát kongresu

Organizačno-technické zabezpečenie

FARMI - PROFI, spol. s r. o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Telefón: +421 2 6446 1555

PharmDr. Katarína Bilá
Telefón: +421 918 655 120
E-mail: rany@farmi-profi.sk

Organizačný a vedecký výbor

Prezident kongresu

Prof. MUDr. Ján Koller, CSc
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB
Ružinovská 6, Bratislava
E-mail: koller@ru.unb.sk

Tajomník kongresu

Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD.

Organizačný a vedecký výbor

MUDr. Peter Bukovčan, PhD.
Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD.
Doc. MUDr. Eugen Frišman, PhD.
MUDr. Edward Huľo, PhD.
MUDr. Martin Huťan, PhD.
MUDr. Tomáš Kopal, PhD.
Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
MUDr. Peter Lengyel, PhD.
Doc. MUDr. Gustav Prochotský, CSc.
MUDr. Marián Rošák
MUDr. Peter Samek, PhD.
MUDr. Hana Zelenková, CSc.
MUDr. Nina Šárközyová
MUDr. Nikola Ferančíková

Aktuality

Prehľad programu

Aktualizované: 12. júl 2019

Pozrite si predbežný prehľad odborného programu kongresu.