Aktívna účasť

Abstrakt môžete prihlásiť online do 20. októbra 2019.

Texty abstraktov neprechádzajú odbornou ani jazykovou korektúrou, za obsahovú aj formálnu stránku abstraktu je zodpovedný autor.

Aktuality

Prehľad programu

Aktualizované: 12. júl 2019

Pozrite si predbežný prehľad odborného programu kongresu.